Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Typ projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Maksymalna wartość dotacji: 50% udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni jednak nie więcej niż 5.000,00zł. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Dotacje będą przyznawane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Niezrealizowane w danym roku wnioski będą realizowane w następnym roku, w przypadku dysponowania środkami w budżecie.

Dotacji nie podlegają koszty:
1/ robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
2/ sporządzenia dokumentacji projektowej,
3/ sporządzenia mapy inwentaryzacji powykonawczej,
4/ kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

O wsparcie mogą się ubiegać: mieszkańcy gminy Kruszwica, którzy nie posiadają dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a w wyniku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zlikwidują aktualnie użytkowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne, tj. szambo. Powyższe dotacje nie obejmują nowopowstałych zabudowań.

Nabór wniosków będzie prowadzonyod 19.05.2014 roku do 31.07.2014 roku (włącznie), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.15 do 15.15. Miejscem składania wniosków o jest Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, parter - pokój 30.

Warunki uzyskania dotacji:
1/ poprawnie wypełniony wniosek
2/ załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
- kopia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę;
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni;
- opis przedsięwzięcia z podaniem dokąd i w jaki sposób będą odprowadzane oczyszczone ścieki oraz wydajność oczyszczalni (pkt. 3 wniosku);
- zaświadczenia/informacje dotyczące przyznawanych pomocy de minimis (jeśli występuje).

Rozpatrzenie wniosków:
1/ Burmistrz  Kruszwicy w terminie 14 dni od daty wpływu  wniosku o dotację budowy oczyszczalni dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku (poprawności wypełnienia oraz kompletności).
2/ W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki zaplanowane na ten cel w budżecie gminy, Burmistrz zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
3/ Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia warunki udzielenia dotacji zostaje zawarta umowa określająca wysokość dotacji, sposób jej rozliczenia i termin płatności.
4/Budowę oczyszczalni należy rozpocząć po zawarciu umowy z Burmistrzem Kruszwicy, a zakończyć nie później niż do 30 października roku, w którym udzielono dotacji.

Rozliczenie dotacji:
Podstawą do rozliczenia dotacji będzie:
1/zgłoszenie wybudowania oczyszczalni do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
2/faktura za budowę oczyszczalni z dowodem zapłaty,
3/atesty, certyfikaty na wybudowaną oczyszczalnię wraz z kartą gwarancyjną (do wglądu),
4/oświadczenie, wnioskodawcy że roboty budowlane zostały wykonane w  sposób gwarantujący  prawidłową  pracę oczyszczalni,
5/oświadczenie  wnioskodawcy o nie skorzystaniu z dofinansowania na  budowę oczyszczalni z  innych źródeł,
6/mapa inwentaryzacji powykonawczej,
7/ protokół końcowy weryfikujący zakończenie budowy oczyszczalni, rozpoczęcia jej eksploatacji, oraz likwidacji zbiornika bezodpływowego lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego  w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości sporządzony przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy w terminie  10  dni roboczych od dnia zgłoszenia o którym mowa w pkt 1;
8/ oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące likwidacji aktualnie użytkowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego  w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zawiera Uchwała nr XL/596/2014 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014
uchwała nr XL/596/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy (303kB) pdf

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52/3515010 wew. 36 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, pokój 22. Osoba do kontaktu: Rafał Świerczyński.

Wzory druków:
wniosek o udzielenie dotacji (32kB) word
wzór oświadczenia - pomoc de minimis (79kB) pdf
wzór informacji - pomoc de minimis (553kB) pdf
wzór oświadczenia o zakonczeniu budowy (13kB) word
wzór oświadczenia o niefinansowaniu budowy z innych źródeł (13kB) word
wzór oświadczenia o likwidacji zbiornika bezodpływowego (13kB) word


Wytworzył: Justyna Pankowska (13 maja 2014)
Opublikował: Justyna Pankowska (13 maja 2014, 12:58:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1841

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij