Inne zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów biurowych ,pomocy dydaktycznych

Zaproszenie do składania ofert na: "Zakup i dostawę  materiałów biurowych ,pomocy dydaktycznych" na potrzeby projektu „Przygody z nauką” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego [...]

Zaproszenie do składania ofert na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją"

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy Kruszwica w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem

Kruszwica, dnia 21.03.2019 r.  PIFZ-I.651.1.2019  ZAPYTANIE OFERTOWE   I.Zamawiający: Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica tel. 052 35 15 010,  fax 35 16 [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”

ZAPYTANIE OFERTOWEUrząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”. I.    Zamawiający: [...]

"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy"-II postępowanie

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy" [...]

"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy"

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa czytników kart do obsługi dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę 6 szt. czytników kart do obsługi nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa zamiennych kaset akumulatorowych APC RBC140.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę zamiennych kaset akumulatorowych APC RBC140.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma [...]

Powiadomienie o wyborze oferty

W załączeniu powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych” w ramach projektu pn.: „Przygody z nauką”  [...]

Powiadomienie o wyborze

W załączeniu Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: „Szkolenie nauczycieli w formie warsztatów” w ramach projektu pn.: „Przygody z nauką”  [...]

Zaproszenie do składania ofert

 Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Polanowicach, Rusinowie, Woli Wapowskiej, Sławsku Wielkim, SP 2 w Kruszwicy, LO w Kruszwicy w ramach realizacji projektu [...]

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu "Przygody z nauką"

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Szkolenie w  formie warsztatów  dla nauczycieli”, w ramach projektu pn.: ”Przygody z nauką”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu [...]

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU

BURMISTRZ KRUSZWICY   Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

Opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletem załączników

Zapytanie ofertowe na Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w/w projektu wraz z kompletem załączników w ramach Regionalnego Programu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sukowy 31/9

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. tekst  poz. 1774 z późn. zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawów komputerowych oraz oprogramowania.Szczegóły zaproszenia w załącznikach.Najkorzystniejszą ofertę o najniższej wartości brutto na kwotę 29 679,90 zł  [...]

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy” [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.Najkorzystniejszą ofertę o najniższej wartości brutto na kwotę 12 546,00 złotych złożyła firma: PRO-SERWIS Karol Reisner, Bartosz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów przenośnych oraz oprogramowania.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów przenośnych oraz oprogramowania.Najkorzystniejszą ofertę o najniższej wartości brutto na kwotę 27 325,62 zł złożyła firma: LOCO Adam Sawczuk Sławomir [...]

Sprzedaż samochodu pożarniczego Polonez - II postępowanie

Burmistrz Kruszwica ogłasza ofertę sprzedaży samochodu pożarniczego Polonez [...]

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2017

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2017”. [...]

Oferta sprzedaży samochodu pożarniczego Polonez

Burmistrz Kruszwicy ogłasza postępowanie dotyczące sprzedaży samochodu pożarniczego marki POLONEZ. [...]

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: „Zakup oraz dostawę urn wyborczych dla Gminy Kruszwica” - II postępowanie

Gmina Kruszwica zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Zakup oraz dostawę urn wyborczych dla Gminy Kruszwica” [...]

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: „Zakup oraz dostawę urn wyborczych w pokrowcach dla Gminy Kruszwica”.

Gmina Kruszwica zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Zakup oraz dostawę urn wyborczych w pokrowcach dla Gminy Kruszwica”.  [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA ECOSYS M2035dnStosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - NS-RBO-CS-SSG5.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na odnowienie rocznej usługi NS-RBO-CS-SSG5 (AV, IPS, WF) do UTM Juniper SSG-5-SH-W-E.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do [...]

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie.

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie” [...]

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego [...]

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy-dokumentacja

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka rekreacyjno-turystyczna na terenie Kruszwicy-dokumentacja. „Ścieżka rekreacyjno [...]

/Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach/

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach. [...]

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie” Postępowanie zostało unieważnione. W [...]

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter T-4 1,9D

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER T- 4  1,9D O NUMERZE REJESTRACYJNYM CIN - A808 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie rocznej licencji pakietu usług wsparcia do urządzenia UTM.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na odnowienie rocznej licencji pakietu usług wsparcia NS-SMB2-CS-SSG140 (AV, IPS, WF, AS) do UTM  Juniper SSG-140-SH.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. [...]

Zapytanie ofertowe

 „Rozbudowa hali sportowo – rekreacyjnej o pomieszczenia sanitarne” [...]

Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy"

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy”.   [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zestawy komputerowe.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów, drukarek, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie rocznej usługi NS-RBO-CS-SSG5 (AV, IPS, WF) do UTM Juniper SSG-5-SH-W-E.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na: odnowienie rocznej usługi NS-RBO-CS-SSG5 (AV, IPS, WF) do UTM Juniper SSG-5-SH-W-E, S/N: 0162052010006155.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

W związku z ubie­ganiem się Gminy Kruszwica o przyznanie dofinansowania w ramach dzi­ała­nia  1.1 Infrastruktura drogowa, Schemat – drogi lokalne, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach Regionalnego Programu [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach - dokumentacja”.

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach - dokumentacja”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na odnowienie: Rocznej usługi wsparcia NS-DI-SSG140 (IPS Deep Inspection) do UTM  Juniper SSG-140-SH;Rocznej usługi wsparcia NS-WF-SSG140 (Web Filtering) do UTM  [...]

Zapytanie ofertowe na : ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2015"

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na : ,, Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszwica oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2015" [...]

Zapytanie ofertowe na /Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy/

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy” [...]

Konkurs na koncepcję Pomnika Pamięci Narodowej Kruszwiczan

Konkurs na koncepcję Pomnika Pamięci Narodowej Kruszwiczan  Uwaga zmiana terminu składania prac konkursowychHarmonogram-Ogłoszenie konkursu: 13.11.2014 r.-Składanie prac konkursowych do: 30.01.2015 r.KontaktOsobą uprawnioną do [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawów komputerowych.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów, drukarek, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma [...]

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy dotyczące sprzedaży samochodu marki Jelcz

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy dotyczące sprzedaży samochodu marki Jelcz [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów, drukarek, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów, drukarek, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania. Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z zaistniałą koniecznością przebudowy instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania prac instalatorskich [...]

PISEMNY PRZETARG NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRUSZWICA

                                         [...]

Ogłoszenie dotyczące pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika - Ursus nr rej. CIN N 530

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ CIĄGNIKA - URSUS NR REJ. CIN N530 [...]

Ogłoszenie dotyczące pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen - Transporter o nr rej. CIN 80MV

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN - TRANSPORTER O NR REJ. CIN 80MV [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę kserokopiarki.

Kruszwica, dnia 24 kwietnia 2013 r. Zapytanie ofertowedotyczące dostawy kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, której wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie dotyczące pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Combo-C Tour 1.7 DI o numerze rejestracyjnym CIN-72EG

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL COMBO-C TOUR 1.7DI O NUMERZE REJESTRACYJNYM CIN-72EG Nazwa sprzedającego: Burmistrz Kruszwicy, ul. [...]

Wykonanie usługi w zakresie wykaszania terenów zielonych przy ulicy Nadgoplańskiej, ulicy Kujawskiej i ulicy Wiejskiej w Kruszwicy.

Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4     88-150  Kruszwica Tel. /052 / 3515-010   mail: um@kruszwica.um.gov.pl           [...]

Ogłoszenie nr 3 Burmistrza Kruszwicy dotyczące sprzedaży samochodu marki Tarpan Honker

Uwaga: W związku z tym, iż w odpowiedzi na ogłoszenie nie złożono żadnej oferty kupna, postępowanie uznaje się za unieważnione. [...]

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kruszwica

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kruszwica. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się [...]

Ogłoszenie nr 2 Burmistrza Kruszwicy dotyczące sprzedaży samochodu marki Tarpan Honker

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy dotyczące sprzedaży samochodu marki Tarpan HonkerUwaga: W związku z tym, iż oferent zrezygnował z zakupu przedmiotu ogłoszenia, postępowanie unieważniono. [...]

Warsztaty doradztwa zawodowego, Treningów komunikacji interpersonalnej i asertywności, Warsztaty poradnictwa prawnego

                                         &nbs [...]

Dostawa 2 komputerów dla potrzeb MGOPS

MGOPS- 341-2/12/2011         Zaproszenie do składania ofert   (zapytanie ofertowe)      na Dostawę 2 komputerów na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

Dostawa talonów dla podopiecznych MGOPS

MGOPS 341-1/12/2011 Zaproszenie do składania ofert 1.Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy ul. Rybacka 20 tel. 52 3515489, fax 52 3557257 e-mail: [...]

Dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Znak sprawy MGOPS-WŁ-341-1/2011         Zaproszenie do składania ofert   (zapytanie ofertowe)      na dostawę materiałów biurowych i papierniczych oraz tuszy i tonerów [...]

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kruszwica.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 €. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)   I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij