Zawiadomienia i ogłoszenia

Zawiadomienia i ogłoszenia

Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w dniu 06.05.2022r. wydało decyzję znak: BD.ZUZ.1.4210.120.2022.KK udzielającą Gminie Kruszwica pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D.6.2021.2022Inwestycja pn. "Rozbudowa ulicy Adama Mickiewicza w Kruszwicy". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Postępowanie administracyjne dotyczy: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 150812C ze zlewni nr 1 [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Inwestycja pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Kruszwica". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Zawiadomienie z dnia 14 grudnia 2021r. Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Adama Mickiewicza w Kruszwicy"Zawiadomienie zamieszcza się na okres 14 dni. [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 16 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D.2.2021Inwestycja pn. "Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy". Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z 19 maja 2020r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D3.2020Inwestycja pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowości Szarlej".Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.04.2020 r

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z 6 kwietnia 2020 r

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice"Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki"Decyzji [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką [...]

metryczka