Zawiadomienia i ogłoszenia

Zawiadomienia i ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego z 19 maja 2020r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: AB.6740.D3.2020Inwestycja pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo - Kruszwica w miejscowości Szarlej".Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.04.2020 r

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z 6 kwietnia 2020 r

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice"Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki"Decyzji [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką [...]

metryczka