Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica”.


Kruszwica, dnia 03.01.2019r.
ŚR.Ś.6220.1.42.2018.2019
 
 
Zawiadomienie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.01.2019r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław, reprezentowanego przez Pana Marka Rzytlewskiego, prowadzącego P.H.U. MEAN Mirosław Rzytlewski z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz została wydana decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica”.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 
pok. nr 7  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.
Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ (zakładka Decyzje Środowiskowe).
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (3 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (3 stycznia 2019, 15:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304