Nieruchomości

Nieruchomości

wykaz dzierżawa

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 08.07.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

wykaz nieruchomości,

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 30.04.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

wykazy nieruchomości.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 04.04.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w m. Ostrowo.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Ostrowo, działka nr 33/9. [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 07.03.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowo działka nr 33/9

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowo. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, DZIAŁKA NR 68/13 TARNOWO

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 19.02.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i użyczenie

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.     o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 01.02.2024 roku na tablicy ogłoszeń [...]

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Burmistrz Kruszwicy prostuje oczywistą omyłkę pisarską w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Rynek 8 w Kruszwicy

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź.zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, [...]

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kruszwicy prostuje oczywistą omyłkę pisarską w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 7/9 o pow. 3 m2, położonej w miejscowości Kruszwica (obręb 1) przy ul. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego Kruszwica, obręb 5, ul. Wspólna

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kruszwica, obręb 5, przy ul. Wspólnej  działka nr 106/163. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 04.01.2024 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, DZIAŁKA NR 33/9 OSTROWO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY działka nr 33/9 Ostrowo Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.       o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w Racicach

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Racice działka nr 30. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego Chrosno

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego w ChrośnieInformacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Chrosno działka nr 76/1. [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2026r. Przedmiotem dzierżawy jest: 1) nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy (obręb 2), oznaczona numerem [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 07.12.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chrosno, działka 76/1.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chrosno, zapisanej w księdze wieczystej nr [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej na terenie miasta Kruszwica wraz ze statkiem pasażerskim "RUSAŁKA".

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 06.11.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chrosno, działka 76/1.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chrosno. 1. Wybór formy przetargu: Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia w trybie [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice działka nr 30

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kruszwica, obręb 5, przy ul. Wspólnej.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kruszwica, obręb 5, przy ul. Wspólnej. 1. Przedmiotem sprzedaży jest [...]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 07.09.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, działka 106/163, Kruszwica

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kruszwica, obręb 5 działka nr 106/163Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z [...]

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości własności Gminy Kruszwica przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Kruszwicy prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu – wykazie nieruchomości własności Gminy Kruszwica przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w miejscowości Kruszwica, obręb 5, przy ul. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kruszwica, obręb 5 działka nr 106/163

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 6.07.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Chrosno działka nr 76/1

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 6.07.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykazy nieruchomości

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), wywieszono w dniu 06.07.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Racice działka nr 30

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), wywieszono w dniu 5.07.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Rzepowo 18/2

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź.zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, najem i dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), wywieszono w dniu 06.04.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Kujawska 1/26 w Kruszwicy

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021.poz.1899 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Kujawska 25/52 w Kruszwicy

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021.poz.1899 z póź.zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 10.01.2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Sławsk Wielki dz. 122/2

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Sławsk Wielki dz. 122/2. [...]

Protokół w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa

Odpis Protokołu w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kruszwica nieruchomości gruntowej położonej w Kruszwicy, obręb 1, oznaczonej jako działki nr 59 i 186. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w Kobylnicy dz. 153/1

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica dz. 153/1. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w Słabęcinie działka nr 22/4

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Słabęcin działka nr 22/4. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w Słabęcinie

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Słabęcin działka nr 22/3. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w Kobylnicy

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. 92/2 w Sukowach

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Sukowy. [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. 92/1 Sukowy

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Sukowy. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 08.12.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sławsk Wielki, dz. 122/2

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej   w miejscowości Sławsk Wielki. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa [...]

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 146 położonej w m. Racice.

BURMISTRZ  KRUSZWICY ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, oznaczona numerem działki 146 o powierzchni 0,6400 ha, [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kobylnica, dz. 153/1

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kobylnica. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słabęcin, dz. 22/4

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słabęcin. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słabęcin

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Słabęcin. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kobylnica

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kobylnica. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sukowy, dz. 92/2 .

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sukowy. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sukowy, dz. 92/1.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sukowy. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Sławsk Wielki działka 92/12 oraz 91/5

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), wywieszono w dniu 13.10.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 146 położonej w m. Racice.

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.09.2025 r., nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, oznaczonej numerem działki 146 o [...]

Przetarg ustny na dzierżawę dz. nr 204 położonej w m. Bachorce

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.09.2025 r., nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bachorce, gm. Kruszwica, oznaczonej numerem działki 204 o [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chełmce

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej     w miejscowości Chełmce. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chełmce.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chełmce. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kobylnica działki 153/1

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), wywieszono w dniu 19.09.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Słabęcin dz. nr 22/4

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), wywieszono w dniu 12.09.2022 roku na [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Słabęcin dz. nr 22/3

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), wywieszono w dniu 12.09.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 08.09.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 04.08.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 07.07.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Sukowy dz. nr 92/2

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kobylnica dz. nr 153/3 i 164

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Chełmce dz. nr 379

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Chełmce dz. nr 375

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 10.05.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 21.04.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Kujawska 6/2

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 07.02.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 11.01.2022 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Goplańska 3 lok. 8

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. na terenie miasta i gminy Kruszwica

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 07.12.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,najem i użyczenie poł. na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), wywieszono w dniu 04.11.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy  ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.: - części działki położonej w miejscowości Sławsk Wielki, oznaczonej numerem geodezyjnym 205 o [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 29.09.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 02.09.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w m. Kruszwica

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 10.08.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 27.07.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sukowy 32/11

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Niepodległości 16/2

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 08.07.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.08.2021r. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej położonej w Kruszwicy (obręb 2), oznaczonej [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 29.04.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy         informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w siedzibie Urzędu Miejskiego [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.), wywieszono w dniu 04.02.2021 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Łagiewniki. [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r. Przedmiotem  dzierżawy jest:1) nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy (obręb 2), oznaczona numerem [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY   1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Chełmce, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00076384/2, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.1990 t. j.), wywieszono w dniu 03.12.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w [...]

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica. [...]

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łagiewniki.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łagiewniki. 1. Wybór formy przetargu: Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia w trybie [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej na terenie miasta Kruszwica wraz ze statkiem pasażerskim "RUSAŁKA"

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), wywieszono w dniu 20.10.2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY   1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Łagiewniki, zapisaną w [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Kobylnica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00009800/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. 2. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych w miejscowości Chełmce, gm. Kruszwica

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych w miejscowości Chełmce, gm. Kruszwica 1. Przedmiotem sprzedaży są: a)  Lokal użytkowy nr 3b, położony w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży: Lokal użytkowy nr 3b, położony w budynku gospodarczym  w miejscowości Chełmce 14,  usytuowany na działce o nr ew. 37/3,  o powierzchni 0,2400 ha, [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i najem położonych na terenie miasta Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA    III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy   1. Przedmiotem sprzedaży są: a)  Nieruchomość [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem położonych na terenie miasta Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych na terenie miasta Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65), w siedzibie [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Racice.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice.   1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy. 1. Przedmiotem sprzedaży są: a)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej.   1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY   1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, zapisaną w księdze wieczystej nr [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Racice,gm.Kruszwica.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY   1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Racice, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 [...]

I przetarg ustny ograniczony (do właścicieli działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Polanowice, gmina Kruszwica.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA   I przetarg ustny ograniczony (do właścicieli działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Polanowice, gmina Kruszwica   1. [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy   1. Przedmiotem sprzedaży są: a)  Nieruchomość [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki 45/2 położonej w miejscowości Rzepowo.

BURMISTRZ  KRUSZWICY Ogłasza   Przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Rzepowo, oznaczonej numerem działki 45/2 o powierzchni 0,7920 ha,   zapisanej w [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położnej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, obręb 6, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00012349/9 [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje,że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2018 r. poz.2204 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy ogłoszeń [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Niepodległości 16 w Kruszwicy.

    1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży lokal użytkowy o pow. 195,34 m2, stanowiący własność Gminy Kruszwica  położony w budynku przy ul. Niepodległości 16  w Kruszwicy wraz z udziałem w częściach [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Ostrowo.

  1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Ostrowo, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Polanowicach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości  Polanowice, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00065432/4 [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Sukowy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Sukowy, gm. Kruszwica, zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00044415/6 prowadzonej [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

,,Burmistrz Kruszwicy informuje,że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018. poz. 2204 z późn. zm.),  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Popowie

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie.1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Popowie gm. Kruszwica, zapisana w [...]

III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej.1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości.1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położnej w Kruszwicy (obręb 3)

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Popowie

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie.1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Popowie gm. Kruszwica, zapisana w [...]

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Podzamcze, Półwysep Rzępowski, obręb 2, zapisaną w księdze wieczystej nr [...]

II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości.1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy [...]

II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej.1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kruszwicy (obręb 1).

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Popowie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Popowie, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00044413/2 prowadzonej przez Sąd [...]

Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości.1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy [...]

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy [...]

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem , położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej dot. dz. 27/12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, obręb 6, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00012349/9 [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul Nadgoplańska 4, na tablicy ogłoszeń [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZAIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice.1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4 , na tablicy [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Burmistrz Kruszwicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie.   1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i najem, położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm. ) , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicyinformuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.),   w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska [...]

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017r. poz.2147), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, na tablicy [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Burmistrz Kruszwicy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn.zm.),   w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska [...]

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Racice.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w miejscowości Racice. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w [...]

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 17.

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA        IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa [...]

metryczka