Informacja dot. zbierania danych dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

        Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl, żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

         Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklaracja musi zostać złożona w terminie 14 dni.

        W przypadku braku dostępu do internetu albo braku podpisu elektronicznego deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca lokalizacji budynku, osobiście lub listownie.

     Poniżej zamieszczone są formularze deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

formularz A - budynek mieszkalny (260kB) pdf

formularz B - budynek niemieszkalny (289kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (1 lipca 2021)
Opublikował: Katarzyna Pietrzak (15 lipca 2021, 12:56:12)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pietrzak-Reszka (27 kwietnia 2022, 10:10:42)
Zmieniono: aktualizacja formularza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2958