AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA (EFS)

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA (EFS)

Rekrutacja

Gmina Kruszwica oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zapraszają do wzięcia udziału w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy [...]

Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0025/20 pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica

Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa osób z obszaru gminy Kruszwica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez [...]

metryczka