STRATEGIA ORSG POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA ORSG POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego będzie realizowana przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. [...]

metryczka