Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, budowę elementów odwodnienia, wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSP-POM Piotr Pomagier

Wartość robót budowlanych:  355 891, 07 zł
Wartość dofinansowania: 100% wartości zadania
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (23 lipca 2021)
Opublikował: Justyna Pankowska (23 lipca 2021, 07:18:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2266