Statut

Statut

Regulamin Organizacyjny MGOPS

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW KRUSZWICY § 1 Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy zwany dalej "REGULAMINEM", określa strukturę organizacyjną Ośrodka, podział [...]

Statut MGOPS

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WKRUSZWICY   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   §1   l. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy zwany dalej "OŚRODKIEM,, jest gminną jednostką organizacyjną [...]

Uchwała Nr XXXII/405/2001

UCHWAŁA Nr XXXII/405/2001 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY Z DNIA 29 SIERPNIA 2001 R w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. Na podstawie art.46 ust. l ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy [...]

Uchwała Nr XII/66/90

Uchwała Nr XII/66/90 Rady Narodowej Miasta i Gminyw Kruszwicyz dnia 30 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy  Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1983r. o systemie rad narodowych [...]

metryczka