Podstawowe zadania

I. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy Kruszwica. Wykonuje  uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy i zadania Gminy określone  przepisami prawa.                                                              
Do podstawowych zadań Burmistrza Kruszwicy należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
4/ wykonywanie budżetu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.                                                                          
    Burmistrz Kruszwicy kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.                                                         
II. Burmistrz Kruszwicy jest organem podatkowym pierwszej instancji stosownie do swojej właściwości w zakresie:
1/ podatku od nieruchomości,
2/ podatku od środków transportowych,
3/ opłaty od posiadania psów,
4/ podatku rolnego,
5/ podatku lenego,
6/ opłaty targowej,
7/ opłaty miejscowej,
8/ opłaty administracyjnej,
9/ opłaty skarbowej.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Rymarkiewicz (20 czerwca 2003)
Opublikował: Artur Przybysz (20 czerwca 2003, 14:04:30)

Ostatnia zmiana: Andrzej Rymarkiewicz (9 stycznia 2008, 10:39:04)
Zmieniono: zmiana treści pkt II/3

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6245