Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica


Zadanie obejmowało rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb, przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m. oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.
 
Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma: P.W. PRO-NAD Jarosław Góralczyk z siedzibą w Strzelnie.
 
Termin realizacji: 2022 – 2023
 
Całkowita wartość zadania: 10.489.838,20 zł

Źródło finansowania:  środki własne gminy oraz środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Środki własne gminy: 989.838,20 zł

Wysokość dofinansowania: 9.500.000,00 zł

Tablica informacyjna (139kB) plik

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (8 sierpnia 2022)
Opublikował: Justyna Pankowska (8 sierpnia 2022, 09:20:57)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (20 maja 2024, 09:57:39)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 852