Projekt " Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu"

"Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu" to projekt, który został zakwalifikowany do listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013.

Opis zadania: W ramach realizacji rzeczowej wykonano następujące prace:
- Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na jeziorze Gopło (w Popowie, Złotowie i Kruszwicy)
- Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej, w tym:
        •przebudowa istniejącego w Kruszwicy parkingu przy Mysiej Wieży
        •budowa szaletu publicznego przy ul. Podzamcze w Kruszwicy
        •budowa czterech ścieżek rowerowych rozpoczynających się

          przy parkingu samochodowym pod „Mysią Wieżą”, a zakończonych w

          miejscach ciekawych przyrodniczo i obiektach kultury
        •przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi
- Iluminacja świetlna kolegiaty w Kruszwicy
- Ekspozycja odkopanych i zabezpieczonych murów zamku kruszwickiego
- Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy


Data realizacji rzeczowej: 2010-2013

Źródła finansowania: Inwestycja realizowana jako projekt kluczowy w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Wartość zadania: 10.448.439,70 zł

Wartość dofinansowania: 5.738.506,06 zł


 

Opis projektu 'Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu' (102kB) word

Projekt zagospodarowania wzgórza zamkowego w Kruszwicy (798kB) pdf

Projekt zagospodarowania piwnic i części nadziemnej zamku w Kruszwicy (521kB) jpg

Projekt zagospodarowania piwnic i części nadziemnej zamku w Kruszwicy_2 (405kB) jpg

Projekt bramy zamkowej zmostem zwodzonym w Kruszwicy_1 (590kB) jpg

Projekt bramy zamkowej z mostem zwodzonym w Kruszwicy_2 (285kB) jpg

Projekt bramy zamkowej z mostem zwodzonym w Kruszwicy_3 (488kB) jpg


Projekt był wdrażany przez Referat Planowania, Rozwoju, Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. 

Prezentacja projektu - wrzesień 2010 (4486kB) zip

Prezentacja projektu - wrzesień 2010 (5902kB) word

Prezentacja projektu - marzec 2011 (6707kB) pdf

Prezentacja projektu - marzec 2011 (14425kB) zip


 
 
     
Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Jan Wasilewski (22 czerwca 2007)
Opublikował: Jan Wasilewski (22 czerwca 2007, 14:43:38)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (14 kwietnia 2015, 11:43:52)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5007