Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Miejski w Kruszwicy uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym (w formacie XAdES-BES) weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez uprawnionego polskiego wystawcę.

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: http://epuap.gov.pl

  Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z tej formy kontaktu z urzędem, należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP - http://epuap.gov.pl , postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.

 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:15 - 15:15) do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się w pokoju nr 30 przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy na następujących nośnikach danych:

  a) Dyskietka 1,44 MB
  b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  c) Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Uwaga:
 Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez uprawnionego polskiego wystawcę i zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby go składającej,
 Dokumenty elektroniczne muszą być wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania - dokumenty zawierające takie elementy nie będą wprowadzana do systemu teleinformatycznego urzędu i nie będą rozpatrywane,
 Dokumenty elektroniczne musza odpowiadać zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw,
 Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

  Akceptowalne formaty załączników:

 Dokumenty tekstowe lub tekstowo graficzne: .txt, .rtf, .pdf, .doc
 Arkusze kalkulacyjne: .xls
 Dokumenty graficzne: .jpg (.jpeg), .gif, .tif (.tiff)
 Do kompresji dokumentów: .zip

metryczka


Wytworzył: Artur Przybysz (30 kwietnia 2008)
Opublikował: Artur Przybysz (17 czerwca 2008, 08:55:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22406