Zawiadomienia

Zawiadomienia

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Budowa głębinowej na działce o nr 234/1, położonej w miejscowości Bachorce, gm. Kruszwica

Kruszwica, dnia 11.01.2019r. ŚR.Ś.6220.1.47.2018.2019 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   Burmistrz Kruszwicy [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko „Budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej na działce o nr ewidencyjnym 209, położonej w miejscowości Bachorce,

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo -Kruszwica w miejscowości Kruszwica

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr [...]

Wszczęcie postępowania Budowa budynku produkcyjnego z działami produkcji cukru pudru, bułki tartej i panierów w miejscowości Racice na działce nr 3.”

Kruszwica, dnia 07.11.2018r.       ŚR.Ś.6220.1.45.2018   Zawiadomienie   Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia ooś Wykonanie urządzenia wodnego działka 3/2 Słabęcin.

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. .” [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia ooś budowa studni głębinowej działka 251/1 Sławsk Wielki

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dz. 281 Sławsk Wielki

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „  Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 281 w [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dz. 59 Rusinowo

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica"

                                            [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa studni głębinowej dz. nr 95/6 Przedbojewice

                               [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ŚR.Ś.6220.1.31.2018                                    [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Budowa budynku pakowalni wraz z częścią biurową w m. Racice na działce nr 3

    Kruszwica, dnia 11.07.2018r.     ŚR.Ś.6220.2. 12 .2018       POSTANOWIENIE     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa studni Wola Wapowska dz. 13

ŚR.Ś.6220.1.16.2018                                    [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji działka nr 1 obręb 2 Kruszwica

  ŚR.Ś.6220.1.18.2018                                    [...]

metryczka