REGIOGMINA

REGIOGMINA

Konsultacje społeczne LPRG

Burmistrz Kruszwicy zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Kruszwica na lata 2021-2028”. Konsultacje społeczne odbywają się [...]

Założenia projektu

Szanowni Państwo, Informujemy iż Gmina Kruszwica przystąpiła do pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania [...]

metryczka