Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularze obowiązujące od 01.01.2022r.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (deklaracja DO-1) lub wytworzenia na danej nieruchomości [...]

metryczka