Inne zamówienia

Inne zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - PRA

Gmina Kruszwica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę dla posiadanego urządzenia klasy PAM (Privileged Access Management) BeyondTrust Privielge Remote Access licencji subskrypcyjnych w ramach przedłużenia na kolejny okres [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - PA.

Gmina Kruszwica zaprasza do złożenia oferty na odnowienie rocznych pakietów usług do urządzenia PaloAlto.Szczegóły zaproszenia w załącznikach. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Gmina Kruszwica zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę rocznych licencji subskrypcyjnych na pakiety usług serwisowych (maintenance).Szczegóły zaproszenia w załącznikach. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - SES

Gmina Kruszwica zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę rocznej licencji/subskrypcji na oprogramowanie Symantec Endpoint Security Enterprise w ramach migracji do nowszej wersji aktualnie użytkowanego oprogramowania Symantec Protection [...]

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej - zapytanie ofertowe (PA-820).

ZAPYTANIE OFERTOWEGmina Kruszwica zaprasza do złożenia oferty na odnowienie następujących rocznych pakietów usług do urządzenia Palo Alto Networks PA-820:1.    Threat prevention subscription year 1, PA-820 – 1 [...]

Zapytanie ofertowe na odnowienie rocznych pakietów usług do urządzenia BT PRA.

ZAPYTANIE OFERTOWEGmina Kruszwica zaprasza do złożenia oferty na odnowienie następujących rocznych pakietów usług dla:1.    BeyondTrust Privilege Remote Access Maintenance (1 year) – 25 szt.2.    BeyondTrust [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację i wdrożenie systemu zdalnego dostępu do zasobów IT.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację i wdrożenie systemu zdalnego dostępu do zasobów IT.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego [...]

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieciowego zbudowanego w oparciu o urządzenie UTM.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieciowego zbudowanego w oparciu o urządzenie UTM.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma [...]

Zapytanie ofertowe - nadzór archeologiczny

W załączeniu zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych przy budowie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kruszwicy, wodociągu dla w/w cmentarza oraz alei i placów cmentarnych. [...]

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn: Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Przygody z nauką etap II”

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych  na potrzeby Szkoły Podstawowej w Polanowicach, Rusinowie, Woli Wapowskiej, Sławsku Wielkim, SP 2 w Kruszwicy, SP nr 1 w Kruszwicy, SP w Chełmcach i [...]

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Szkolenie w formie warsztatów dla nauczycieli”, w ramach projektu pn.: ”Przygody z nauką etap II”

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Szkolenie w formie warsztatów dla nauczycieli”, w ramach projektu pn.: ”Przygody z nauką etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów biurowych ,pomocy dydaktycznych

Zaproszenie do składania ofert na: "Zakup i dostawę  materiałów biurowych ,pomocy dydaktycznych" na potrzeby projektu „Przygody z nauką” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego [...]

Zaproszenie do składania ofert na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją"

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta i gminy Kruszwica w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem

Kruszwica, dnia 21.03.2019 r.  PIFZ-I.651.1.2019  ZAPYTANIE OFERTOWE   I.Zamawiający: Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica tel. 052 35 15 010,  fax 35 16 [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”

ZAPYTANIE OFERTOWEUrząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”. I.    Zamawiający: [...]

"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy"-II postępowanie

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy" [...]

"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy"

Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa czytników kart do obsługi dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę 6 szt. czytników kart do obsługi nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa zamiennych kaset akumulatorowych APC RBC140.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę zamiennych kaset akumulatorowych APC RBC140.Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma [...]

Powiadomienie o wyborze oferty

W załączeniu powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych” w ramach projektu pn.: „Przygody z nauką”  [...]

Powiadomienie o wyborze

W załączeniu Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: „Szkolenie nauczycieli w formie warsztatów” w ramach projektu pn.: „Przygody z nauką”  [...]

Zaproszenie do składania ofert

 Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Polanowicach, Rusinowie, Woli Wapowskiej, Sławsku Wielkim, SP 2 w Kruszwicy, LO w Kruszwicy w ramach realizacji projektu [...]

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu "Przygody z nauką"

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Szkolenie w  formie warsztatów  dla nauczycieli”, w ramach projektu pn.: ”Przygody z nauką”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu [...]

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU

BURMISTRZ KRUSZWICY   Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 [...]

Opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletem załączników

Zapytanie ofertowe na Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w/w projektu wraz z kompletem załączników w ramach Regionalnego Programu [...]

metryczka