Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica”.

Kruszwica, dnia 03.01.2019r. ŚR.Ś.6220.1.42.2018.2019     Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kompleksu paneli fotowoltaicznych na dz. 50/8, 50/11,51/3 w m. Racice

Kruszwica, dnia 19.11.2018 r.   ŚR.Ś.6220.3.14 .2018          DECYZJA   Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT42527 Kruszwica Kościuszki, zlokalizowanej na działce nr 27/5 obręb 6 Kruszwica

  Kruszwica, dnia 02.11.2018 r.   ŚR.Ś.6220.3.13 .2018          DECYZJA   Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Budowa studni dz. 281 Sławsk Wielki

        Kruszwica, dnia 24.10. 2018r. ŚR.Ś.6220.1.40 .2018     Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i art. 85 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa budynku pakowalni wraz z częścią biurową w miejscowości Racice na działce nr 3"

          Kruszwica, dnia 08.08. 2018r. ŚR.Ś.6220.1.31 .2018     Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Instalacja do przetwórstwa owoców, warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok, zlokalizowanego w m. Kruszwica, woj. kujawsko- pomorskie”.

      Kruszwica, dnia 18.07.2018r. ŚR.Ś.6220.30.2017.2018     Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko działka 33/2 Giżewo

Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działka nr 1 Kruszwica obręb 0002

      Kruszwica, dnia 15.06.2018r. ŚR.Ś.6220.18.2018     Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie studni na działce 71 w m. Szarlej , gm. Kruszwica

                                         &nbs [...]

metryczka