Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 - uchwalony w dniu 30.12.2019r.

Zatwierdzono aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 uchwałą nr XV/182/2019 Rady Miejskie w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2019r. [...]

Aktualizacja LPR - KONSULTACJE SPOŁECZNE

 Burmistrz Kruszwicyogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznychna potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023 Szanowni Państwo, Gmina Kruszwica aktualizuje  Lokalny Program [...]

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015 - 2023

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Kruszwica na lata 2015 - 2023 opracowywany został  zgodnie z wytycznymi dla województwa kujawsko-pomorskiego, które zostały zawarte w dokumencie pn. „Zasady programowania przedsięwzięć [...]

Sprawozdanie z II i III etapu konsultacji społecznych

W dniach od 11 września do 3 października odbył się II i III etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. Sprawozdanie znajduje się w załączniku. [...]

Konsultacje społeczne - etap II i III

Burmistrz Kruszwicy informuje, że trwa II i III etap konsultacji społecznych na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023   Gmina Kruszwica opracowuje Gminny Program Rewitalizacji [...]

Sprawozdanie z I etapu konsultacji społecznych

W dniach od 8 do 30 czerwca odbył się I etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. Sprawozdanie znajduje się w załączniku.W późniejszym terminie ukażą się [...]

Konsultacje społeczne

Burmistrz Kruszwicy ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych na potrzeby opracowaniaGminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023     Gmina Kruszwica opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na [...]

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kruszwica na lata 2010 - 2015

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kruszwica na lata 2010 – 2015 do wymogów i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – [...]

metryczka