Referaty/zespoły/stanowiska

Centrala/Sekretariat – 523515010 lub 523515011
Faks - 523516021

Referat organizacyjny

Sekretarz
wew. 20
Biuro Rady Miejskiej
wew. 18
Informatyk
wew. 21
Kadry
wew. 22
Działalność gospodarcza i sprawy organizacyjne
wew. 23
Biuro Obsługi Interesanta
wew. 24 i 25

Zespół ds. Obywatelskich

Kierownik USC
wew. 27
Stanowisko ds. Ewidencji ludności i Dowodów Osobistych
wew. 26

Referat Budżetu i Finansów

Księgowość budżetowa
wew. 62 lub 63
Księgowość podatkowa
wew. 51 lub 52
Wymiar podatku
wew.53
Wymiar opłat komunalnych oraz księgowość opłat komunalnych
wew. 64
Płace i ubezpieczenia
wew. 57
Kasa
wew. 59

Referat podatku VAT, Analiz i Rozliczeń Finansowych

Podatek VAT oraz rozliczenie podatkowe VAT
wew. 56
Rozliczenia finansowe
wew. 55
Czynsze
wew. 58

Referat Planowania, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Drogownictwo oraz Gospodarka wodno – ściekowa
wew.37
Gospodarka mieszkaniowa
wew. 34
Zamówienia publiczne
wew. 39
Fundusze sołeckie oraz Fundusze Unii Europejskiej
wew. 31
Inwestycje
wew. 38

Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Gospodarka Nieruchomościami
wew. 32 lub 33
Gospodarka Przestrzenna
wew. 35

Referat Gospodarki Komunalnej i Robót Publicznych

Gospodarka komunalna
wew. 71
Roboty publiczne, zieleń i czystość
wew. 70

Referat Środowiska i Rolnictwa

Środowisko, Rolnictwo
wew. 80
Leśnictwo
wew. 81

Referat kultury, promocji i sportu

Kultura i sport   
wew. 40
Turystyka i promocja gminy
wew. 41

Zespół ds. utrzymania czystości i porządku w gminie - wew. 83

Stanowisko pracy ds. Budownictwa - wew. 82

Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 523536085

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, OSP, Informacji Niejawnych - wew. 15

Radca Prawny - wew. 14

Stanowisko ds. BHP - wew. 16

metryczka


Wytworzył: Bogdan Hałasa (13 marca 2020)
Opublikował: Artur Przybysz (15 marca 2020, 20:37:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5161