Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica

Świetlice wiejskie współcześnie pełnią głównie funkcję społeczno-kulturalną. Są miejscem, gdzie znajdują się aktywne grupy społeczności lokalnej - koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, zespoły ludowe, a ponadto skupia życie kulturalne mieszkańców wsi. Stan obecny świetlic wiejskich na terenie gminy Kruszwica nie jest zadowalający, dlatego też władze postanowiły stworzyć bardziej komfortowe warunki dla ich dalszego funkcjonowania.
W dniu 19.12.2013 r. Burmistrz Kruszwicy podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica”.

Opis zadania: Projekt obejmował remont 11 świetlic na terenie gminy Kruszwica, a mianowicie w miejscowościach: Chełmce, Gocanowo, Ostrowo, Witowice, Rusinowo, Żerniki, Sukowy, Wróble, Tarnowo, Polanowice, Rzepowo. Zakres prac jest zróżnicowany (w zależności od stanu w jakim znajduje się dana świetlica), m. in. wymianę okien, drzwi, malowanie i odnowienie pomieszczeń podłóg, a z zewnątrz remont pokrycia dachowego czy elewacji, itp.


Data realizacji rzeczowej: 2014r.


Źródła finansowania: dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.


Wartość zadania: 496.004,73zł.


Wartość dofinansowania: 284.048,00zł

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (3 lutego 2014)
Opublikował: Justyna Pankowska (3 lutego 2014, 07:58:24)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (14 kwietnia 2015, 11:27:21)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1249