OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU

BURMISTRZ KRUSZWICY
 
Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXI/299/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz art. 70 '1  – 70 '5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 i 933), zaprasza do składania ofert w:
 
PISEMNYM PRZETARGU
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY KRUSZWICA
 
1. Czas przetargu
 
Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godz. 11.00   
Oferty zostaną otwarte dnia 10 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00
 
2. Miejsce przetargu
 
Oferty należy składać na niżej podany adres:
 
Urząd Miejski w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
tel. +48 (052) 351 50 10,
fax. +48 (052) 351 60 21
e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl
 
3. Przedmiot przetargu
 Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kruszwica na kwotę 7.000.000 zł. (siedem milionów złotych).
 4. Warunki przetargu
 Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705. Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów tej ustawy.
Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i są jego integralną częścią – do odebrania w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.bip.kruszwica.gmina.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków przetargu”.


2017-2030 ogłoszenie o przetargu.pdf (477kB) pdf
2017-2030 Pakiet informacyjny Kruszwica -emisja obligacji .pdf (598kB) pdf
4 1 Uchwała RM w sprawie emisji .pdf (131kB) pdf
4 2 uchwała RIO o możliwości wykupu (1).pdf (261kB) pdf
4 3 uchwała Budżetowa 2017.pdf (2226kB) pdf
4 4 RB nds 2017.pdf (263kB) pdf
4 5 RB N 2017.pdf (350kB) pdf
4 6 RB Z 2017.pdf (93kB) pdf
4 7 RB 27 S 2017.pdf (923kB) pdf
4 8 RB 28 S 2017.pdf (1701kB) pdf
4 9 NDS 2016.pdf (264kB) pdf
4 10 RB N 2016.pdf (348kB) pdf
4 11 RB Z 2016.pdf (97kB) pdf
4 12 RB 27S 2016.pdf (1003kB) pdf
4 13 RB 28 S 2016.pdf (1700kB) pdf
4 14 Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2016 rok.pdf (1733kB) pdf
4 15 opinia RIO o sprawozdaniu 2016.pdf (164kB) pdf
4 16 NDS 2015.pdf (263kB) pdf
4 17 RB N 2015.pdf (348kB) pdf
4 18 RB Z 2015.pdf (97kB) pdf
4 19RB 27 S 2015.pdf (1037kB) pdf
4 20 RB 28 S 2015.pdf (1767kB) pdf
4 21 Sprawozdanie z wykonania budżetu 2015.pdf (4661kB) pdf
4 22 Opinai RIO Sprawozdanie 2015.pdf (165kB) pdf
4 23 informacja o udziałach obligacje 2017.pdf (136kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (19 lipca 2017)
Opublikował: Małgorzata Królikowska (19 lipca 2017, 13:29:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072