Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę.

ogłoszenie o przetargu wraz z projektem umowy dzierżawy (2863kB) pdf
Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2023r. Przedmiotem  dzierżawy jest:
1) nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy (obręb 2), oznaczona numerem działki 248 o powierzchni 0,7380 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00053184/3. W skład nieruchomości wchodzi: tzw. Wzgórze Zamkowe z Mysią Wieżą z piwnicami zamkowymi, drewniany most zwodzony,
2) statek pasażerski „Rusałka” wraz z przystanią przy ul. Podzamcze w Kruszwicy.
Przedmiot dzierżawy wydzierżawia się w celu organizowania i obsługi ruchu turystycznego w Kruszwicy przez Dzierżawcę na warunkach określonych w umowie dzierżawy.
Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2020r.  o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się  z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy. W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie niezbędnego składu załogi dla statku A1  zgodnie z § 7 ust.1 pkt 3  oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załogi statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1686 z późn. zm.) oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, jeżeli są wymagane przepisami prawa, w tym uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej wydawanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy (obecne jest ważne do dnia 30.04.2022 r.).
Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pod numerem telefonu 52 3515010 wew. 40,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl  oraz na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl , a także na łamach lokalnej Gazety Pomorskiej zamieszcza się krótką informację o przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (11 grudnia 2020)
Opublikował: Elżbieta Gralak (11 grudnia 2020, 09:45:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1840