Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę.

ogłoszenie (244kB) pdf

Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.08.2021r. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej położonej w Kruszwicy (obręb 2), oznaczonej numerem działki 233/2 o powierzchni 80 m2, (w miejscu określonym w załączniku graficznym do umowy dzierżawy), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00012896/8 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiot dzierżawy wydzierżawia się z przeznaczeniem na usytuowanie m.in. urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, pneumatycznego placu zabaw dla dzieci i młodzieży, dmuchańcy, euro bungee, stoisk z watą cukrową, popcornem lub balonami, na warunkach określonych w umowie dzierżawy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (10 maja 2021)
Opublikował: Elżbieta Gralak (10 maja 2021, 08:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360