Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę.

ogłoszenia (375kB) pdf
ogłoszenia (366kB) pdf
Burmistrz Kruszwicy  ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.:
- części działki położonej w miejscowości Sławsk Wielki, oznaczonej numerem geodezyjnym 205 o powierzchni 0,4300 ha, (w miejscu określonym w załączniku graficznym do umowy dzierżawy), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00072705/1, prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne RII – 0,4300 ha, co stanowi 0,7740 hektara przeliczeniowego,
- części działki położonej w miejscowości Sławsk Wielki, oznaczonej numerem geodezyjnym 205 o powierzchni 0,2200 ha, (w miejscu określonym w załączniku graficznym do umowy dzierżawy), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00072705/1, prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne RII – 0,2200 ha, co stanowi 0,3960 hektara przeliczeniowego.
W/w części działki wydzierżawia się z przeznaczeniem na cele rolnicze na warunkach określonych w umowie dzierżawy.
Powyższe przetargi odbędą się w dniu 29.10.2021 r.,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,  ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.  Dla części działki nr 205, poł. Sławsk Wielki o pow. 0,4300 ha  o godz. 9ºº, natomiast dla części działki nr 205, poł. Sławsk Wielki o pow. 0,2200 ha o godz. 10ºº.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pod numerem telefonu 52 3515010 wew.33, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sławsk Wielki

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (13 października 2021)
Opublikował: Elżbieta Gralak (13 października 2021, 08:26:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194