Przetarg ustny na dzierżawę dz. nr 204 położonej w m. Bachorce

ogłoszenie (127kB) pdf
Burmistrz Kruszwicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.09.2025 r., nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bachorce, gm. Kruszwica, oznaczonej numerem działki 204 o powierzchni 2,5810 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00009655/3, prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne RIIIa-0,2700 ha, RIIIb-0,6600 ha, RIVa-0,5510 ha, RIVb-0,3000 ha, RV- 0,8000 ha, co stanowi 2,4626 hektara przeliczeniowego.
W/w nieruchomość wydzierżawia się z przeznaczeniem na cele rolnicze na warunkach określonych w umowie dzierżawy.
Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (10 października 2022)
Opublikował: Elżbieta Gralak (10 października 2022, 08:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63