Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie studni na działce 71 w m. Szarlej , gm. Kruszwica


                                                                           
                                                                                           Kruszwica, dnia 04.06.2018r.
 
 
 
ŚR.Ś.6220.1.24.2018
 
 
                                                                                            
                                               
 
                                                     I n f o r m a c j a
                                                                
 
   
      Na  podstawie art. 38 i art.85 ust.3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017, poz. 1405 ze zm.)
 
                                         BURMISTRZ   KRUSZWICY
 
                                                         i n f o r m u j e
 
   o wydaniu  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na: wykonaniu  studni głębinowej na działce nr 71
 w m. Szarlej  0044, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski. 
 
 
     Informacja  na  temat  podjętej  decyzji  znajduje  się  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  o  dokumentach  prowadzonym  przez  Referat  Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego  w  Kruszwicy  przy ul. Nadgoplańskiej  3.
Wykaz  jest  dostępny  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz. 9.00-15.00
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (4 czerwca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (4 czerwca 2018, 09:41:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542