Inwestycje w 2017 roku

W 2017 r. zaplanowano łącznie 67 zadań inwestycyjnych, w tym:  dla 12  zadań przygotowano dokumentacje techniczną niezbędną do realizacji rzeczowej w kolejnych latach oraz zrealizowano aż 20 zadań  w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto, dla 5 inwestycji pozyskano zewnętrzne źródła finansowania.

Wartość wszystkich inwestycji  w 2017r. wyniesie blisko 10,5 mln  zł .

Najważniejsze inwestycje:
- Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno - etap II,
- Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy,
- Przebudowa drogi w miejscowości Polanowice,
- Rozbudowa Urzędu miejskiego w Kruszwicy,
- Budowa chodnika na dz. Nr 22 przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy,
- Budowa chodnika w Sławsku Wielkim na dz. nr 144,
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Zamkowej 1  w Kruszwicy,
 - Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce,
- Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Kruszwica - II etap,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - Zespół Szkół Ogólnokształcących,
- Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu  Samopomocy w Kruszwicy - etap II,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego wraz z dokumentacją,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy.

W 2017r. w ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono następujące inwestycje:
- Przebudowa drzwi garażowych do budynku OSP w Chełmcach ,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej Chełmce,
- Przebudowa drogi gminnej w zakresie  ciągu pieszego w miejscowości    Tarnówko – dokumentacja,
- Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości   Polanowice - dokumentacja ,
- Budowa punktu świetlnego przy  drodze gminnej w Piaskach,
- Budowa placu zabaw w Gocanowie  -  etap II,
- Budowa placu zabaw w  Lachmirowicach - etap II,
- Budowa placu zabaw w Ostrowie  - etap II,
- Doposażenie placu zabaw w Piaskach,
- Doposażenie placu zabaw w Janocinie,
- Budowa kompleksu rekreacyjno  sportowego w Bródzkach etap III,
- Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Polanowicach -etap II ,
- Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Chrośnie,
- Zakup pawilonu -namiotu  ogrodowego w Janowicach,
- Rozbudowa placu zabaw w ramach  zagospodarowania terenu przy   świetlicy w Kobylnikach,
- Zakup kontenera z przeznaczeniem  na pomieszczenie gospodarcze przy  świetlicy w Tarnowie,
- Zakup i montaż klimatyzatora grzewczo-chłodzącego  w świetlicy   w Rusinowie – etap II .

Uzyskane w 2017 r. zewnętrzne źródła finansowania inwestycji :
- Dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy,
-  Dotacja w wysokości 232 tys. zł na remont dachu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy,
-  Dotacja z  budżetu państwa  w wysokości 400 tys. zł  na budowę boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Zagople,
-  Dofinansowanie  przebudowy drogi w Kraszycach  w wysokości 28.712 zł  z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych
z produkcji rolnej,
-  Dotacja do przebudowy  drogi w miejscowości Polanowice w wysokości ok. 50 tys. zł  pochodząca z środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
-  Dofinansowanie  do budowy placów zabaw w wysokości ok. 500 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (5 stycznia 2018)
Opublikował: Justyna Pankowska (5 stycznia 2018, 10:07:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584