Inwestycje zrealizowane z udziałem funduszy unijnych w Gminie Kruszwica w latach 2003 - 2007

Inwestycje zrealizowane z udziałem funduszy unijnych w Gminie Kruszwica w latach 2003 - 2007
 
 
Programy przedakcesyjne
 
PHARE 2001SSG – projekt  PL 01.06.01.04
„Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło”.
Projekt zrealizowany na terenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło (6 gmin), w tym na terenie Gminy Kruszwica. Okres realizacji lata 2003, 2004.
Zadanie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 102 km. W Gminie Kruszwica zrealizowano 33 km o wartości 1,32 mln euro w miejscowościach: Giżewo, Lachmirowice, Polanowice, Racice, Słabęcin, Sukowy,
Koszt projektu w Gminie Kruszwica 4.834.153,53 zł (z tego 3.625.615,15 zł z UE)
 
SAPARD – projekt PL 731-020012/02
„Wiejska sieć wodociągowa wraz z przyłączami”
W 2003r. zrealizowano inwestycję dotyczącą wiejskiej sieci wodociągowej w miejscowościach Łagiewniki, Giżewo, Polanowice, Sokolniki, Rzepiszyn..
Inwestycja współfinansowana z Programu Sapard. (37,5% kosztów kwalifikowanych)
Koszt całkowity inwestycji 1 172.328,44 zł ( z tego 287 762,86 zł z UE)
 
Fundusze strukturalne
 
ZPORR, działanie 1.2 – projekt Z/2.04/I/1.2/190/04
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej we wschodniej części gminy – rozwój turystyki nad jeziorem Gopło”.
Projekt był realizowany w 2006 roku w południowo-wschodniej części Gminy Kruszwica. Zbudowano 29,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z 14 pompowniami ścieków. Do gminnej sieci kanalizacyjnej podłączono 583 gospodarstwa domowe. 2332 osoby uzyskały poprawę warunków życia na wsi i dzięki tej inwestycji 73% mieszkańców całej gminy korzysta z kanalizacji gminnej podłączonej do oczyszczalni w Szaleju. Projekt jest kontynuacją projektu nr PL 01.06.01.04 realizowanego w ramach programu PHARE SSG 2001 przez Związek Gmin Zlewni Jezioro Gopło, którego członkiem jest Gmina Kruszwica.
Projekt obejmuje miejscowości: Bachorce, Piaski, Piecki, Wola Wapowska, Maszenice, Witowice, Witowiczki, Karsk, Brześć, Popowo, Ostrowo, Głębokie, Gocanowo, Gocanówko. 
Całkowity koszt projektu 5.199.909,23 zł (w tym 2.537.304,61 zł z UE)
 
ZPORR, działanie 3.1 – projekt Z/2.04/III/3.1/49/04
„Poprawa komunikacji lokalnej poprzez przebudowę drogi gminnej we wsiach Złotowo i Ostrówek”.
Projekt został zrealizowany w 2005 roku.
Droga gminna nr 150830C została przebudowana na długości 2,99 km. W miejscowości Złotowo droga otrzymała nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 6 m i długości 300 m. W miejscowości Ostrówek zbudowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m. Inwestycja została zrealizowana na terenie obszaru chronionego „Natura 2000” i przyczyniła się do poprawy funkcjonowania mieszkańców, dojazdu dzieci do szkół i udostępnienia obszaru dla turystów. Atrakcją drogi jest pracujący prom między brzegami Jeziora Gopło.
Całkowity koszt projektu 1.281.899,98 zł (w tym 939.007,96 zł  z UE i 125.201,06 zł z budżetu państwa)
 
 
ZPORR, działanie 3.2 - projekt Z/2.04/III/3.2/242/05
 
"Budowa pieszojezdni wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy"
Projekt zrealizowano w 2006 roku. W ramach projektu zbudowano drogę dla pieszych i rowerzystów w atrakcyjnym turystycznie obszarze miasta (okolice „Mysiej Wieży). Infrastruktura techniczna zbudowana z drogą to sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna i oświetlenie parkowe na długości 900 m Półwyspu Rzępowskiego.
Całkowity koszt projektu 835.815,30 zł (w tym 501.489,18 zł  z UE i 83.581,53 zł z budżetu państwa)
 
SPO ROL – projekt SPO/2.3/117/020/2005
„Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Sławku Wielkim”
W roku 2007 przebudowano niewykończony budynek na świetlicę wiejską. W ramach projektu zbudowano wszystkie instalacji i ocieplono budynek.
Całkowity koszt projektu 254.889,69 zł (w tym 195.896 zł  z UE)
 
 
 
 
Objaśnienia skrótów:
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO ROL – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 
 
 
Opracował:
Jan Wasilewski
Kierownik Referatu Planowania,
Rozwoju, Inwestycji i Nieruchomości                                             

Opis inwestycji (42kB) plik

metryczka


Wytworzył: Jan Wasilewski (3 grudnia 2008)
Opublikował: Jan Wasilewski (3 grudnia 2008, 12:02:09)

Ostatnia zmiana: Jan Wasilewski (18 sierpnia 2010, 08:28:35)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6509