Inwestycje w 2015r.

Zgodnie z uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2015, zaplanowano 32 zadania inwestycyjne za łączną kwotę blisko 3,5 ml zł.

Bieżący rok poświęcony jest przede wszystkim na planowanie nowego okresu programowania środków unijnych, a także możliwości wykorzystania innych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Gmina Kruszwica strukturę i rodzaj zadań inwestycyjnych na rok 2015 zaplanowała właśnie pod tym kątem, skupiając się na pierwszym i najbardziej czasochłonnym etapie procesu inwestycyjnego, a mianowicie opracowaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację poszczególnych zadań.

Priorytetowymi inwestycjami są zatem te, które przyczyniają się do poprawy środowiska oraz warunków życia mieszkańców. Po pierwsze, planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji Gminy Kruszwica. Drugim ważnym zadaniem jest termomodernizacja budynków szkolnych. W bieżącym roku przygotowywane będą dokumentacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy oraz Gimnazjum w Bachorcach. Po trzecie, planuje się utworzenie schroniska dla osób bezdomnych. W tym celu projektowana będzie adaptacja budynku po szkole w miejscowości Sukowy. Opracowywana będzie także dokumentacja na rozbudowę Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej. Dobudowana część będzie siedzibą USC, Rady Miejskiej, Ewidencji ludności oraz Referatu Środowiska, dzięki czemu wszystkie wydziały Urzędu będą w jednym miejscu. Takie rozwiązanie z pewnością będzie udogodnieniem dla interesantów, którzy nie będą musieli już biegać z jednego końca miasta na drugi, w celu załatwienia swoich spraw administracyjnych. Ponadto inwestycja ta spowoduje, że docelowo zmniejszą się koszty funkcjonowania administracji na terenie naszej Gminy. Budynki obecnie zajmowane przez powyższe wydziały zamiast generować dodatkowe koszty na ich remont zostaną przeznaczone do sprzedaży, pozyskując nowe środki finansowe umożliwiające realizację kolejnych inwestycji.

Rok 2015 to nie tylko okres przygotowań. Zaplanowano również kilka inwestycji do realizacji, w tym kontynuację przebudowy drogi na odcinku Kobylnica Mała – Rzeczyca, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Biwakowej w Kruszwicy, rozbudowę oświetlenia w ul. Wiosennej w Grodztwie oraz ul. Słonecznej w Kruszwicy. Co więcej, Gmina Kruszwica oczekuje oceny wniosku o dofinansowanie przebudowy ul. Wiejskiej w Kruszwicy na dwóch odcinkach: pierwszy pomiędzy ul. Kolegiacką a PCK, a drugi od skrzyżowania z ul. Solidarności do ul. Cichej (wraz z jej przebudową). W przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Kruszwica otrzyma zwrot ok. 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, Gmina Kruszwica wyodrębniła wydatki na fundusz sołecki. W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych Sołtysi zaplanowali zadania z zakresu oświetlenia, doposażenia placów zabaw, zakup kosiarki czy też zagospodarowania placu przy świetlicach.

Drogi i infrastruktura towarzysząca
◦Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczyca etap II
◦Budowa ścieżek  pieszorowerowych na terenie Gminy Kruszwica - dokumentacja
◦Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III
Wod - kan
◦Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kruszwica-dokumentacja
◦Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biwakowej w Kruszwicy
◦Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz Kasprowicza - dokumentacja
◦Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza -dokumentacja
Oświetlenie
◦Rozbudowa oświetlenia w ul. Wiosennej w Grodztwie i ul. Słonecznej w Kruszwicy
◦Rozbudowa oświetlenia w Marcinkach-dokumentacja
Grunty i nieruchomości
◦Nabycie działek pod drogi
◦Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)
◦Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy-dokumentacja
◦Utwardzenie placu przy SP w Chełmcach wraz z przebudową drogi gminnej - dokumentacja
◦Utwardzenie placu przy remizie OSP w Chełmcach
◦Termomodernizacja budynku ZSO w Kruszwicy - dokumentacja
◦Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach-dokumentacja
◦Adaptacja budynku po  szkole w Sukowach na schronisko dla bezdomnych - dokumentacja
◦Budowa budynku biurowo - gospodarczego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy-dokumentacja
Edukacja i administracja
◦Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e- Administracja, CPD, SIP
◦Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w WKP poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup zestawów multimedialnych dla szkół podstawowych
◦ Informatyzacja urzędu zakup komputerów, kserokopiarki
Fundusz Sołecki
◦Kupno i montaż lampy solarnej w Piaskach
◦Rozbudowa oświetlenia w Przedbojewicach (1pkt)
◦Doposażenie placu zabaw w miejscowości Głębokie
◦Ogrodzenie placu zabaw w Brześciu
◦Doposażenie placu zabaw w Tarnówku
◦Doposażenie placu zabaw w Paprosie
◦Zakup kosiarki rotacyjnej dla sołectwa Bachorce
◦Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Rusinowie
◦Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Rzepowie
◦Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy  w Chrośnie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (11 lutego 2015)
Opublikował: Justyna Pankowska (11 lutego 2015, 11:11:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 874