Konsultacje społeczne - etap II i III


Zdjęcie
Burmistrz Kruszwicy
informuje, że trwa II i III etap konsultacji społecznych
na potrzeby opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica
na lata 2015-2023

 
Gmina Kruszwica opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023 (GPR).
Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020
dla gminy.
 
W dniach od 8 do 30 czerwca 2016 r. odbył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczący analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kruszwica, obszarów wymagających wsparcia
(tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji. Na podstawie zebranych uwag oraz propozycji został sporządzony i udostępniony publicznie raport z przeprowadzonego etapu konsultacji. Wszystkie zgłoszone sugestie zostały przeanalizowane pod kątem możliwości wpisania ich do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. W wyniku w/w działań powstała wstępna propozycja całego dokumentu.
 
Przedmiotem II i III etapu konsultacji społecznych są zaprezentowane założenia programu rewitalizacji Gminy Kruszwica oraz zasady powołania i funkcjonowania Zespołu ds. realizacji programu rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Gminy Kruszwica uwag, opinii i propozycji.
Konsultacje zostały zainaugurowane 11 września w trakcie imprezy plenerowej „Lato w Parku”
i trwać będą do dnia 3 października 2016 r.
 
W dniach 22-23 września 2016 r. odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023:
Ø  22.09.2016 r.:
-      godzina 17.00 w Klubie Popiel na Osiedlu Zagople, przy ul. Kujawskiej 12,
Ø  23.09.2016 r.:
-      godzina 13.00 w świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej,
-      godzina 16.00 w świetlicy wiejskiej w Żernikach.
 
Formularz konsultacyjny jest dostępny:
·         w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kruszwica www.gminakruszwica.pl
w zakładce Inwestycje (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce Inwestycje gminne (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023),
·         w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (pok. 30), ul. Nadgoplańska 4, w godzinach pracy urzędu (7.15-15.15).
 
Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać w czasie dyżurów konsultacyjnych pracowników urzędu, pani Olgi Barczak, (tel. 052 35-15-010 wew. 38)
lub pana Macieja Wasielewskiego, (tel. 052 35-15-010 wew. 30).
Dyżury odbywają się w każdy wtorek od godziny 7:15 do 15:15.
 
Wypełnione formularze można złożyć:
1.         drogą elektroniczną na adres um@kruszwica.um.gov.pl,
2.         drogą korespondencyjną na adres: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica,
3.         bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta, ul. Nadgoplańska 4, Kruszwica.

kwestionariusz.doc (62kB) word
kwestionariusz.pdf (937kB) pdf
Program rewitalizacji - raport, założenia.pdf (2695kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Olga Barczak (16 września 2016)
Opublikował: Olga Barczak (16 września 2016, 13:02:40)

Ostatnia zmiana: Olga Barczak (23 września 2016, 09:38:24)
Zmieniono: Dodanie prezentacji ze spotkań konsultacyjnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 850