Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kruszwica na lata 2010 - 2015

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kruszwica na lata 2010 – 2015 do wymogów i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WKP), celem przedłożenia go do Instytucji Zarządzającej i wykorzystania pozostałej alokacji Gmina Kruszwica na realizację zadania pn.  Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II dokonano aktualizacji powyższego dokumentu.

Wprowadzono następujące zmiany:
-przeniesiono zadanie pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II z działań rezerwowych do działań podstawowych;
-zaktualizowano wartość całkowitą powyższego projektu, wartość dofinansowania oraz zakres zadania;
-dostosowano wartości zrealizowanych projektów do rzeczywiście poniesionych;
-zaktualizowano poziom założonych do osiągnięcia wskaźników.

Dokument został przyjęty Uchwałą nr XL/597/2014 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014.

1. Uchwała XL/597/2014 Rady Miejskiej z dnia 24.04.2014 (91kB) pdf

2. Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kruszwica na lata 2010-2015 (2310kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bartosz Krajniak (15 maja 2012)
Opublikował: Bartosz Krajniak (15 maja 2012, 07:43:01)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (10 kwietnia 2019, 09:38:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2726