Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Informacja (41kB) pdf

Rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (889kB) pdf

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (1961kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Kupsik-Pieczyńska (7 października 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 października 2016, 08:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731