Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert


Ogłoszenie o  otwartych konkursach ofert:
nr 1/2013 na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia realizacji zadań
w zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- ratownictwa i ochrony ludności;
- ochrony i promocji zdrowia;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

nr 2/2013
na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie powierzenia realizacji zadań
w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 
Ogłoszenie nr 1/2013 (101kB) word


Ogłoszenie nr 2/2013 (90kB) word

Formularz oferty (101kB) word
Instrukcja wypełnienia ofarty (162kB) word
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania publicznego (192kB) plik
Formularz sprawozdania (74kB) word
 
 

metryczka


Wytworzył: Karolina Kupsik-Pieczyńska (9 grudnia 2013)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 grudnia 2013, 13:34:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139