Zespół Oświaty i Wychowania

Zespół Oświaty i Wychowania

Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2023 Publikacja sprawozdań finansowych za 2023 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Sprawozdanie finansowe dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku – zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica → jednostki organizacyjne → Zespół Oświaty i [...]

Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2022 Publikacja sprawozdań finansowych za 2022 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Sprawozdanie finansowe dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku – zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica  → jednostki organizacyjne → Zespół Oświaty i [...]

Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2021 Publikacja sprawozdań finansowych za 2021 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Sprawozdanie finansowe dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku – zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica  → jednostki organizacyjne → Zespół [...]

Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2020 Publikacja sprawozdań finansowych za 2020 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Zgodnie z §34 ust.9 oraz ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, [...]

Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2019 Publikacja sprawozdań finansowych za 2019 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Zgodnie z §34 ust.9 oraz ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, [...]

Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2018

Publikacja sprawozdań finansowych za  2018 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy. Zgodnie z §34 ust.9 oraz ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz [...]

Dane kontaktowe

Zespół Oświaty i Wychowania ul. Rybacka 2088-150 Kruszwicatel.   052 3516-059         052 3516-143NIP 556-159-84-86 REGON 001112801e-mail: zoiw@kruszwica.um.gov.pl. Godziny urzędowania: Pn. - Pt.: [...]

metryczka