Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2019 Publikacja sprawozdań finansowych za 2019 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Zgodnie z §34 ust.9 oraz ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – sprawozdanie finansowe dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku – zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica → jednostki organizacyjne → Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy→ Sprawozdania finansowe za 2019 rok Kliknij 

metryczka


Wytworzył: Ewa Ostrowska (2 lipca 2020)
Opublikował: Beata Dankowska (2 lipca 2020, 11:29:51)

Ostatnia zmiana: Beata Dankowska (2 lipca 2020, 14:42:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466