Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2020 Publikacja sprawozdań finansowych za 2020 rok dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

Zgodnie z §34 ust.9 oraz ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – sprawozdanie finansowe dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku – zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica → jednostki organizacyjne → Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy→ Sprawozdania finansowe za 2020 rok  Kliknij

metryczka


Wytworzył: Ewa Ostrowska (7 czerwca 2021)
Opublikował: Beata Dankowska (7 czerwca 2021, 11:42:36)

Ostatnia zmiana: Beata Dankowska (7 czerwca 2021, 13:22:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361