Informacja o publikacji sprawozdań finansowych za rok 2018

Publikacja sprawozdań finansowych za  2018 rok 
dla Szkoły Podstawowej im Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej.
 
Zgodnie z §34 ust.9 oraz ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – sprawozdanie finansowe dla Szkoły Podstawowej im Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku – zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kruszwica → jednostki organizacyjne → Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy→ Sprawozdania finansowe za 2018 rok → kliknij tutaj

metryczka


Wytworzył: Beata Dankowska (7 maja 2019)
Opublikował: Beata Dankowska (7 maja 2019, 09:03:41)

Ostatnia zmiana: Beata Dankowska (7 maja 2019, 09:07:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319