KARTA USŁUGI - FN 7/1 Umorzenie opłaty prolongacyjnej